Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 28 October 2018

Renata Pajewska-Kwaśny

Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie

Termin risk management albo inaczej zarządzanie ryzykiem, a najlepiej zarządzanie w warunkach ryzyka najczęściej utożsamiany jest z problematyką zarządzania przedsiębiorstwem. W oparciu o integralne elementy tego procesu jak identyfikacja ryzyka, analizy ryzyka, planowanie reakcji na wystąpienie ryzyka oraz monitorowanie ryzyka – postaram się udowodnić, że zagadnienie to powinno być nieodłącznym elementem zarządzania w każdym dziekanacie, a jeśli nie jeszcze nie jest – to postaramy się wspólnie nakreślić mapę ryzyka dziekanatowego i zidentyfikować główne faktory ryzyka z uwzględnieniem specyfiki procesów zachodzących w pracy każdego dziekanatu.

dr Renata Pajewska-Kwaśny - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której obecnie pracuje jako starszy wykładowca. Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego i po czteroletniej przerwie od 2016 r. ponownie objęła tę funkcję. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej, autor i współautor publikacji z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych.