Z motywacją na co dzień, nie tylko od święta

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 6 October 2018

Z motywacją na co dzień, nie tylko od święta

Warsztaty będą poświęcone pozafinansowym sposobom motywowania współpracowników oraz siebie samych. Uczestnicy poznają techniki i narzędzia wspierające motywację. Wypracują adekwatne do swoich potrzeb sposoby motywacji członków zespołu. Ponadto uwag zostanie poświęcona także demotywatorom oraz metodom radzenia sobie z nimi. W trakcie zajęć wykonywane będą ćwiczenia, testy, case’y. Zajęcia będą miały interaktywny charakter. Uczestnicy będą pracować w parach i w grupach.

dr Joanna Żukowska - adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników. Ponadto prowadzi badania w obszarze kapitału relacyjnego. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School. Autorka licznych publikacji naukowych z wyżej wymienionych tematów. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR między innymi w Totalizatorze Sportowym, Leroy Merlin, Raiffeisen Leasing, Bosch Siemens, EBM Polska, Urząd Miasta Warszawa, SNG, Enkev Polska.