Wykorzystanie Mapowania Strumienia Wartości do uprawniania realizacji procesów w dziekanacie na przykładzie procesu promocji doktorskich

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 1 October 2018

dr Justyna Maciąg 
Uniwersytet Jagielloński

Wykorzystanie Mapowania Strumienia Wartości do uprawniania realizacji procesów w dziekanacie na przykładzie procesu promocji doktorskich

Wykorzystanie koncepcji Lean Management (w odniesieniu do szkół wyższych określaną jako Lean Higher Education) obecnie jest jednym z ważnych wątków podejmowanych w procesie reformowania szkół wyższych. Zakłada się, że koncepcja ta w odmiennych w swej istocie organizacjach jakimi są uniwersytety, przyniesie takie same sukcesy jak w organizacjach biznesowych. Istnieje coraz więcej dowodów potwierdzających ta tezę. Prowadzone badania wskazują, że Lean Management pozwala na dokonywanie skutecznych zmian zarówno w sferze techniczno-organizacyjnej uczelni, jak i jej kulturze organizacyjnej. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w Lean Management jest Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping VSM). Celem prezentacji jest przedstawienie możliwości wykorzystania VSM do usprawniania procesu wszczynania i zamykania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Projekt został zrealizowany w terminie od października do grudnia 2017 r. Efektem realizacji projektu było podniesienie skuteczności i efektywności realizacji procesu (zmniejszenie ilości działań, zwiększenie zgodności z przepisami, zmniejszeni ilości błędów itd.). W prezentacji zostanie również przedstawione w jaki sposób wykorzystanie VSM wpływa na zmianę postawy pracowników oraz ich podejścia do realizowanych zadań.

Prezentacja zostanie podzielona na trzy części:

  1. Lean Management – istota koncepcji.
  2. Mapowanie Strumienia Wartości.
  3. Usprawnienie procesu z wykorzystaniem VSM na przykładzie procesu promocji doktorskich.