Warsztat technik retorycznych

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 1 October 2018

Warsztat technik retorycznych

Warsztat retoryczny będzie dotyczył technik retorycznych radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dowiemy się w jaki sposób można być bezpiecznie asertywnym i chronić siebie, w jaki sposób działa bezkonfliktowy język porozumienia, który pozwoli nam w krytycznej sytuacji zachować spokój a także w jaki sposób dawać informacje zwrotne zwierzchnikom.

prof. UW dr hab. Jacek Wasilewski - pracuje w Katedrze Antropologii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies UW oraz Scenariopisarstwa na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pracę doktorską pt „Retoryka dominacji” pod kierunkiem Jerzego Bralczyka obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2004. Habilitację uzyskał w 2014 roku, na podstawie pracy „Opowieści o Polce. Retoryka narracji”. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych. Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. W latach 2008–2010 był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS. Prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wizerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się ekspertyzami dla sadów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych. W latach 2007-2014 współpracował z Krajową Szkołą Sędziów i Prokuratorów w zakresie przygotowania środowiska prawniczego do komunikacji medialnej i dotyczącej wizerunku instytucji państwa. W ciągu niemal dekady prowadził zajęcia z retoryki w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.