Trudne sytuacje w obsłudze studenta

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 30 September 2018

Trudne sytuacje w obsłudze studentów

Celem warsztatów jest przegląd praktycznych technik wspomagających radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas obsługi studenta, które pomagają chronić psychiczny komfort, zwiększyć pewność i wiarę w siebie oraz zmniejszyć napięcie i stres w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Tematyka warsztatów:

 1. „Nie taki student straszny, jak go malują” – oddzielenie ludzi od trudności i problemów
  1. budowanie relacji „dorosły-dorosły” w kontakcie ze studentem – zmniejszenie napięć we wzajemnych kontaktach i skrócenie czasu obsługi
  2. świadomość i korzystanie z własnych praw psychologicznych podczas obsługi studenta
 2. Możliwe sytuacje trudne w obsłudze studenta – narzędzia i wskazówki postępowania: 
  1. reagowanie na agresję, manipulację, atak werbalny, presję i zachowania inwazyjne (oddzielanie treści od formy wypowiedzi, klaryfikacja wypowiedzi i sytuacji, reagowanie na uzasadnione i nieuzasadnione uwagi krytyczne, kontraktowanie i egzekwowanie ustaleń)
  2. przekazywanie informacji trudnych do przyjęcia dla odbiorcy (udzielanie informacji zwrotnej, odmawianie)
  3. reagowanie na silne emocje i zachowania nietypowe (dialog podtrzymująco – domykający, zasady postępowania na zachowania niepokojące)

Barbara Kowalewska - z wykształcenia psycholog. Od 15 lat zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem autorskich treningów i warsztatów dla biznesu, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji osobistych i interpersonalnych w obszarze komunikacji (szczególnie w sytuacjach trudnych interpersonalnie), rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, automotywacji i samoskuteczności, przywództwa i twórczego rozwiązywania problemów. Prowadzi zaawansowane treningi interpersonalne, szkoli trenerów w szkołach trenerskich i superwizuje ich pracę. Prowadzi również indywidualne treningi rozwojowe oraz sesje pomocy psychologicznej.