seminarium

Program seminarium

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 23 May 2018

Przykłady dobrych praktyk w dziekanatach

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 12 April 2018

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych rozwiązań wypracowanych przez dziekanaty organizujące seminarium robocze "Organizacja pracy w dziekanatach. W poszukiwaniu dobrych praktyk". Zamieszczamy je, aby zilustrować, co rozumiemy przez dobre praktyki i przykładów jakiego typu rozwiązań oczekujemy od osób, które zgłoszą się na nasze seminarium.