konferencja

Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – ponowna wizyta w okolicach zasady pomocniczości

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 10 October 2018

prof. UMK dr hab. Radosław Sojak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – ponowna wizyta w okolicach zasady pomocniczości

cfp: Zapraszamy na konferencję w ramach Forum Dziekanatów!

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 14 September 2018

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na konferencję w ramach Forum Dziekanatów. Oczekujemy zarówno na zgłoszenia badaczy szkolnictwa wyższego, jak również praktyków – pracowników dziekanatów oraz innych jednostek administracyjnych uczelni. Dziekanat postrzegamy jako miejsce spotkania trzech stron – studentów, nauczycieli akademickich oraz administracji – uzgadniania ich potrzeb, negocjowania niekiedy odmiennych interesów. Zarazem dziekanat jest realizatorem misji uczelni, w tym miejscem kształtowania kultury pracy przyszłych absolwentów.

Po Forum Dziekanatów: pracownicy dziekanatów łączcie się!

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 9 December 2017

W tym tygodniu Dziekanat Studium Magisterskiego zrealizował zupełnie nowe zadanie. O ile bowiem pracownicy dziekanatu pomagali przy rekrutacji na studia, czy swego czasu przy roznoszeniu ankiet oceniających zajęcia, nigdy nie organizowali konferencji. I to konferencji nie byle jakiej, bo na 300 osób z sesją plenarną, dziewięcioma sekcjami równoległymi w formie warsztatowej oraz wieczornym spotkaniem.

Badania dziekanatów jako Institutional Research

 • Autor: Jakub Brdulak
 • Data: 20 October 2017

Badania, które zostały przeprowadzone przez prof. Katarzynę Górak-Sosnowską, dr Michała Matusewicza przy współpracy mgr Ireny Senator były przedmiotem ożywionej dyskusji na konferencji zorganizowanej przez jednego z najwybitniejszych badaczy szkolnictwa wyższego w Polsce – prof. Marka Kwieka.

O dziekanatach na V Ogólnopolskiej Konferencji Badaczy Szkolnictwa Wyższego

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 29 September 2017

Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje pod koniec października ogólnopolską konferencję poświęconą problemom szkolnictwa wyższego. Jedno z wystąpień dotyczyć będzie dziekanatów. Członkowie Rady Programowej Forum Dziekanatów oraz Komitetu Organizacyjnego: prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Michał Matusewicz oraz mgr Irena Senator przedstawią referat pt. "Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach".

O Forum Dziekanatów na Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 25 September 2017

W dniach 9-10 listopada br. odbędzie się doroczna Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Strony