jakub brdulak

Książka: Dziekanaty na wyższych uczelniach

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 24 June 2018

Nakładem Oficyny Wydwniczej SGH ukazała się pierwsza (wedle naszej wiedzy) na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona dziekanatom: Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie - wyzwania - dobre praktyki, autorstwa Katarzyny Górak-Sosnowskiej, Jakuba Brdulaka, Michałą Matusewicza oraz Ireny Senator. Poniżej zamieszczamy wstęp oraz spis treści.

Po Forum Dziekanatów: pracownicy dziekanatów łączcie się!

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 9 December 2017

W tym tygodniu Dziekanat Studium Magisterskiego zrealizował zupełnie nowe zadanie. O ile bowiem pracownicy dziekanatu pomagali przy rekrutacji na studia, czy swego czasu przy roznoszeniu ankiet oceniających zajęcia, nigdy nie organizowali konferencji. I to konferencji nie byle jakiej, bo na 300 osób z sesją plenarną, dziewięcioma sekcjami równoległymi w formie warsztatowej oraz wieczornym spotkaniem.

Badania dziekanatów jako Institutional Research

  • Autor: Jakub Brdulak
  • Data: 20 October 2017

Badania, które zostały przeprowadzone przez prof. Katarzynę Górak-Sosnowską, dr Michała Matusewicza przy współpracy mgr Ireny Senator były przedmiotem ożywionej dyskusji na konferencji zorganizowanej przez jednego z najwybitniejszych badaczy szkolnictwa wyższego w Polsce – prof. Marka Kwieka.

O dziekanatach na V Ogólnopolskiej Konferencji Badaczy Szkolnictwa Wyższego

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 29 September 2017

Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje pod koniec października ogólnopolską konferencję poświęconą problemom szkolnictwa wyższego. Jedno z wystąpień dotyczyć będzie dziekanatów. Członkowie Rady Programowej Forum Dziekanatów oraz Komitetu Organizacyjnego: prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Michał Matusewicz oraz mgr Irena Senator przedstawią referat pt. "Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach".