forum dziekanatów 2018

Wykorzystanie Mapowania Strumienia Wartości do uprawniania realizacji procesów w dziekanacie na przykładzie procesu promocji doktorskich

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 1 October 2018

dr Justyna Maciąg 
Uniwersytet Jagielloński

Wykorzystanie Mapowania Strumienia Wartości do uprawniania realizacji procesów w dziekanacie na przykładzie procesu promocji doktorskich

Jak zbadać, co myśli student? Badania ilościowe w praktyce uczelni

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 1 October 2018

Jak zbadać, co myśli student? Badania ilościowe w praktyce uczelni

Zajęcia będą miały na celu wprowadzenie w tematykę prowadzenia badań ewaluacyjnych za pomocą badań ankietowych. Zostaną zaprezentowane cele, typy jak i zasady dotyczące planowania i realizacji badań. Omówione zostaną kwestie budowy kwestionariusza oraz pułapek w zadawaniu pytań i odpowiedziach. Dodatkowo prezentowane zostaną zasady doboru próby do badań ilościowych.

 

Trudne sytuacje w obsłudze studenta

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 30 September 2018

Trudne sytuacje w obsłudze studentów

Celem warsztatów jest przegląd praktycznych technik wspomagających radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas obsługi studenta, które pomagają chronić psychiczny komfort, zwiększyć pewność i wiarę w siebie oraz zmniejszyć napięcie i stres w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Tematyka warsztatów:

Strony