aleksandra matukin-szumlińska

Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 27 November 2018

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie z dniem 1 października br. w sposób daleko idący wprowadziła zmiany w zakresie rekrutacji i obsługi studenta zagranicznego w uczelni wyższej.

Program konferencji w ramach Forum Dziekanatów 4.12.2018

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 22 October 2018

Znamy już program konferencji organizowanej w ramach tegorocznego Forum Dziekanatów. Udział w niej zgłosili zarówno teoretycy, jak i praktycy. W gronie referentów są zatem dziekani, pracownicy naukowi zajmujący się problematyką szkolnictwa wyższego, ale także sporo praktyków zajmujących się nauką, administracją, IT, a przede wszystkim kierujących dziekanatami. Poniżej przedstawiamy program naszej konferencji. Opis całego wydarzenia znajduje się na osobnej stronie.

Warsztaty w ramach Forum Dziekanatów 2018

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 30 September 2018

Drugi dzień Forum Dziekanatów 2018 będzie miał charakter szkoleniowy. Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w warsztatch. Odbędą się one w blokach czterogodzinnych w dwóch turach - rano i w południe. A oto tematy i prowadzący: