Szczupły dziekan w turkusie, czyli teoria zarządzania w służbie dziekanatu

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 2 November 2017

prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak

Szczupły dziekan w turkusie, czyli teoria zarządzania w służbie dziekanatu

W pierwszej części zaprezentowane zostaną dwa główne wyzwania związane z zarządzaniem: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie zmianą. Wiele koncepcji zarządzania szuka odpowiedzi, jak skutecznie zarządzać ludźmi oraz jak efektywnie wprowadzać zmiany do organizacji. Można założyć, że koncepcje zarządzania, które są popularne w praktyce to te, które lepiej, niż inne radzą sobie z tymi wyzwaniami. W drugiej część zostaną przedstawione koncepcje Lean Management (zarządzanie wyszczuplające) oraz zarządzanie turkusowe. Lean Management jest koncepcją, która koncentruje się na zarządzaniu zmianą. Zarządzanie turkusowe szuka nowych form budowania relacji międzyludzkich w organizacji. W ramach prezentacji będziemy szukać odpowiedzi na pytania, jak skorzystać z tych koncepcji przy procesach realizowanych w dziekanatach na uczelniach wyższych.

Jakub Brdulak - kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje z jedną z największych organizacji pozarządowych na świecie – ASHOKĄ. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa - wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji (książek i artykułów) poświęconych tematyce zarządzania - głównie zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego. Prowadzi zajęcia w ramach CEMS (Community of European Management Schools and International Companies) dla polskich i zagranicznych studentów we współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami.