Seminarium praktyczne: zgłoszenie uczestnictwa

Seminarium praktyczne

Organizacja pracy w dziekanatach. W poszukiwaniu dobrych praktyk

8 czerwca 2018 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

FORMULARZ REJESTRACYJNY

(dla przykładu i inspiracji zamieszczamy kilka rozwiązań z naszych dziekanatów)
Pierwsze oświadczenie ma charakter obligatoryjny i dotyczy pracy podczas seminarium. Drugie oświadczenie jest fakultatywne i odnosi się do internetowej bazy dobrych praktyk w dziekanatach, którą równolegle opracowujemy.