Sekcje tematyczne

Podczas sekcji tematycznych będziemy mogli wspólnie zastanowić się nad tym, jakie różnice występują w zakresie poszczególnych procesów i rozwiązań w poszczególnych dziekanatach, a także wypracować rozwiązania usprawniające funkcjonowanie dziekanatów. Liczymy zatem na Państwa duży udział.

Wszystkie sekcje tematyczne odbywają się w tym samym czasie, w godz. 13:25-15:00. O 15:15 spotykamy się ponownie na sesji plenarnej, aby podsumować prace w sekcjach. Sekcje przeznaczone są wyłącznie dla pracowników dziekanatów (w przeciwieństwie do sesji plenarnej, na którą zapraszamy wszystkich). Rejestracja na sekcje tematyczne była możliwa w ramach wysłania zgłoszenia na Forum; będzie również możliwa 5. grudnia w miarę wolnych miejsc.

Sekcje moderowane będą przez pracowników naukowych i administracyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Każdy uczestnik sekcji tematycznych otrzyma spisany raport z prac każdej z nich przygotowany przez moderatora i sekretarza. Sekretarzami sekcji są pracownicy administracyjni Dziekanatu Studium Magisterskiego oraz zaprzyjaźnionych jednostek: Centrum Technologii Informatycznych, Działu Nauki, Działu Obsługi Studenta oraz Działu Promocji i Rekrutacji.

A oto moderatorzy:

Katarzyna Górak-Sosnowska
profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych i prodziekan Studium Magisterskiego SGH
 • sekcja 6: Kumulacja zadań
 • sala: 105 A
Andrzej Jaszczuk
kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH
 • sekcja 9: Rozwiązania informatyczne
 • sala: 8 A
Alina Kowolik
kierownik dziekanatu Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • sekcja 1: Obieg dokumentacji
 • sala: 115A
Diana Krysińska
zastępca kierownika Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH
 • sekcja 2: Obieg dokumentacji
 • sala: 103 G
Michał Matusewicz
adiunkt w Instytucie Finansów, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • sekcja 4: Procedury związane z pracą dyplomową
 • sala: 216 A
Renata Pajewska-Kwaśny
starszy wykładowca w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych; prodziekan Studium Magisterskiego SGH
 • sekcja 5: Procedury związane z pracą dyplomową
 • sala: 208 G
Irena Senator
zastępca kierownika biura Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH
 • sekcja 7: Kumulacja zadań
 • sala: 102 A
 
Rafał Towalski
starszy wykładowca w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej; prodziekan Studium Licencjackiego SGH w kandecjach 2008-2012 i 2012-2016
 • sekcja 8: Kumulacja zadań
 • sala: 105 G
Jarosław Wierzbicki
starszy wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw; prodziekan Studium Magisterskiego SGH w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016
 • sekcja 3: Obieg dokumentacji
 • sala: 316 G