Program seminarium

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 23 May 2018

 Organizacja pracy w dziekanatach
W poszukiwaniu dobrych praktyk

8 czerwca 2018 r.
aula 4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-520 Warszawa

 PROGRAM

10:00–10:30: powitania

 • otwarcie seminarium: prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski, prorektor ds. dydaktyki i studentów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • przedstawienie logiki seminarium: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10:30–12:00: współpraca z otoczeniem

 • Współpraca dziekanatów: Monika Kawałek, Dział Nauczania, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi + Anna Mielczarek-Taica, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Networking dziekanatowy: Alina Kowolik, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Współpraca z dziekanami: prof. PW dr hab. inż. Dawid Myszka, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska + dr Renata Pajewska-Kwaśny, Dziekanat Studium Magisterskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Współpraca z IT: Anna Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska + Marek Obszański, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Wspólne zespoły projektowe: Ewa Wiśniewska, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Współpraca z samorządem: Agnieszka Kołodziej, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Praktyki studenckie w dziekanacie: Anna Dyś-Król, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prowadzenie: Anna Stoczkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska


12:00-12:30 – przerwa na kawę i networking

 
12:30-14:00: organizacja wewnętrzna

 •  Obsługa studentów: Beata Blicharz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski + Milena Miszewska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podział zadań w dziekanacie: Monika Banecka, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Godziny pracy: Iwona Gusta, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 • Organizacja obron prac dyplomowych: Joanna Migdał-Kobierecka, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Organizacja przyjmowania podań: Katarzyna Wójcicka, Dziekanat Studium Licencjackiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją: Małgorzata Hyc, Małgorzata Zakrzewska, Centrum Technologii Informatycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Planowanie zajęć: Małgorzata Cicirko, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Prowadzenie: Ewa Wiśniewska, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego


14:00-14:30 – przerwa na kawę i networking


14:30-16:00 – rozwiązania dla studentów

 • Przewodnik dla studentów: Katarzyna Mikołajczak, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska + Katarzyna Rynkowska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 • Akcje informacyjne dla studentów: Anna Pietrzyk, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych: Elżbieta Szymkowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu + Sylwia Mokwińska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Blog dziekanatu: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Dziekanat Studium Magisterskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Filmy instruktażowe: Anna Stoczkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • Elektroniczna karta obiegowa: Joanna Salamończyk, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Elektroniczna obsługa praktyk: Monika Banecka, Ewa Chłopek, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ocena dziekanatu: Joanna Jaszewska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

Prowadzenie: Alina Kowolik, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


16:00-16:15: podsumowanie i plany na przyszłość

dr Renata Pajewska-Kwaśny, prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

16:15- ∞ – dla chętnych networking w podgrupach (gdzieś na Polach Mokotowskich)