Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 19 October 2018

Anna Decewicz
Katarzyna Górak-Sosnowska

Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

 

Wystąpienie poświęcone będzie prezentacji wstępnych wyników badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie pracowników dziekanatów polskich uczelni, a zrealizowanego w czerwcu-październiku 2018 r. Ankieta składała się z kilku bloków pytań dotyczących: (a) współpracowników, (b) bezpośredniego przełożonego (kierownika dziekanatu lub dziekana), (c) studentów, (d) wynagrodzenia i możliwości rozwoju, (e) atmosfery w miejscu pracy oraz satysfakcji oraz (f) czynników stresogennych. W badaniu zostały także uwzględnione dane metrykalne na temat miejsca zatrudnienia, stanowiska, stażu pracy czy wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Kilka pytań w ankiecie miało charakter otwarty, a dotyczyło sposobu postrzegania dziekanatu oraz studentów. W wystąpieniu chcemy przedstawić wstępne wyniki z przeprowadzonych badań, natomiast szczegółowe wyniki opublikujemy w późniejszym terminie.

dr Anna Decewicz – pracownik Zakładu Metod Probabilistycznych w Instytucie Ekonometrii oraz prodziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Katarzyna Górak-Sosnowska – kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej oraz prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; inicjatorka ogólnopolskiego Forum Dziekanatów, współautorka monografii Dziekanaty na wyższych uczelniach (2018).