Organizatorzy

Tegoroczne Forum Dziekanatów organizuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, przy udziale członków komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Pracę komitetu koordynuje prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.


prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
prodziekan Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Andrzej Jaszczuk
dyrektor Działu Promocji i Rekrutacji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Renata Pajewska-Kwaśny
prodziekan Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Ewa Wiśniewska
kierownik dziekanatu Kolegium Prawa
Akademia Leona Koźmińskiego
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Irena Senator
kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Anna Pietrzyk
kierownik dziekanatu Wydziału Zarządzania
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Anna Mielczarek-Taica
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Katarzyna Rynkowska
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Anna Stoczkiewicz
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Marek Obszański
zastępca kierownika Kolegium Prawa
Akademia Leona Koźmińskiego
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Anna Chrzanowicz
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 
mgr Katarzyna Kłopotowska
zastępca kierownika Dziekanatu Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Małgorzata Wójtowicz
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Anna Bucka-Wasilewska
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
mgr Anna Krawczyk
członek komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Forum Dziekanatów

mgr Magdalena Tomaszewska
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Anita Popowska
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
inż Beata Kluczna
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Diana Krysińska
zastępca kierownika Dziekanatu Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Monika Wielogórska
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
mgr Monika Wąsowska
Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie