Organizatorzy

Forum Dziekanatów jest inicjatywą organizowaną przez zespół Dziekanatu Studiów Magisterskiego SGH. Nad sprawami merytorycznymi Forum czuwa Rada Programowa. Organizacją Forum zajmują się wspólnie prodziekani i pracownicy Dziekanatu.
 

Rada programowa:


prof. dr hab. Marta Juchnowicz
dziekan Studium Magisterskiego
dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

dr Marcin Dąbrowski
kanclerz SGH

dr Michał Matusewicz
adiunkt w Instytucie Finansów
prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów

prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak
kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą, Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie


Komitet organizacyjny:


prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
przewodnicząca komitetu organizacyjnego
prodziekan Studium Magisterskiego

dr Renata Pajewska-Kwaśny
prodziekan Studium Magisterskiego

dr Adam Karbowski
prodziekan Studium Magisterskiego

mgr Andrzej Jaszczuk
kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego

mgr Irena Senator
zastępca kierownika Dziekanatu Studium Magisterskiego

mgr Katarzyna Kłopotowska
specjalista, Dziekanat Studium Magisterskiego

mgr Diana Krysińska
zastępca kierownika Dziekanatu Studium Magisterskiego

Elżbieta Dobromińska
specjalista, Dziekanat Studium Magisterskiego

mgr Monika Rosińska
starszy specjalista, Dziekanat Studium Magisterskiego

mgr Magdalena Tomaszewska
samodzielny referent, Dziekanat Studium Magisterskiego

mgr Małgorzata Wójtowicz
samodzielny referent, Dziekanat Studium Magisterskiego

inż. Beata Kluczna
starszy specjalista, Dziekanat Studium Magisterskiego

mgr Anita Popowska
samodzielny referent, Dziekanat Studium Magisterskiego

Anna Jurek
specjalista, Dziekanat Studium Magisterskiego

Marianna Barczyk
starszy referent, Dziekanat Studium Magisterskiego