O Forum Dziekanatów na Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 25 September 2017

W dniach 9-10 listopada br. odbędzie się doroczna Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Tegoroczna edycja organizowana jest przez Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas dwudniowych obrad jednym z tematów na konferencji jest nasze Forum Dziekanatów. Opowiedzą o nim dwie prodziekan SM dr Renata Pajewska-Kwaśny i prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (czyli ja) w wystąpieniu „Forum Dziekanatów: o potrzebie współpracy dziekanatów uczelni wyższych". 

Bardzo cieszymy się z tego zaproszenia, nie tylko dlatego, że zawsze miło i ciekawie jest poznać osoby zajmujące się zupełnie inną dziedziną nauki, ale także dlatego, że inicjatywa naszego Forum została dostrzeżona jako sprawa istotna dla uczelni i wydziałów o różnych profilach naukowych.

Do zobaczenia 9-10 listopada w Rzeszowie, a 5 grudnia zapraszamy do Warszawy do SGH na nasze Forum!