Program

[Abstrakty wystąpień i biogramy prelegentów + sylwetki moderatorów dostępne są po kilknięciu na nie]

Pierwsze ogólnopolskie
FORUM DZIEKANATÓW
5 grudnia 2017 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

9:00–10:00: rejestracja

Obrady: aula główna, gmach główny SGH (al. Niepodległości 162, 02554 Warszawa)

10:00–10:30: powitania:

  • Jego Magnificencja prof. dr hab. Marek Rocki - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • prof. dr hab. Marta Juchnowicz, Dziekan Studium Magisterskiego


10:30–12:20: sesja plenarna

12:20–13:20: lunch
(+5 min na przejście do właściwej sali)

13:25–15:00: sekcje praktyczne

Obszar tematyczny Sala Moderator Sekretarz
Obieg dokumentacji    115A Alina Kowolik Krzysztofa Bernacka
 103G Diana Krysińska Joanna Obiegałka
 316G Jarosław Wierzbicki Marta Łukowska
Procedury związane z pracą dyplomową   216A Michał Matusewicz Anna Kotlińska
 208G Renata Pajewska-Kwaśny Magdalena Tomaszewska
Kumulacja zadań    105A Katarzyna Górak-Sosnowska Agata Balcerak
 102A Irena Senator Katarzyna Kłopotowska
 105G Rafał Towalski Monika Rosińska
Rozwiązania informatyczne   8A Andrzej Jaszczuk Przemysław Baszkiewicz


(+5 min na powrót to auli głównej)
15:05–15:20: przerwa na kawę

Obrady: aula główna

15:20–16:50: sesja plenarna

  • Podsumowanie wyników prac sekcji praktycznych
  • Prowadzenie: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH)


16:50–17:10: zakończenie, podsumowanie i dalsze kroki

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH), mgr Andrzej Jaszczuk (SGH)

(+5 min na zejście na parter)

17:10–20:00: spotkanie integracyjne w klubie "Jajko" (parter, gmach G)