O Forum

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 21 December 2017

Forum Dziekanatów jest inicjatywą, która powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Służy do budowania środowiska pracowników dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz osób, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu dziekanatów (dziekani, kanclerze, pracownicy działów współpracujących z dziekanatem).

Celem tej inicjatywy jest zatem wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów, wspieranie się i wzajemna pomoc w trudnych zagadnieniach (np. prawnych) oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy, a w szczególności szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy dziekanatów.

Pragniemy, aby budowanie społeczności pracowników dziekanatów przebiegało na dwóch płaszczyznach:

  • W formie cyklicznych spotkań - przynajmniej raz w roku - organizowanych przez współpracujące uczelnie
  • Online – poprzez utrzymywanie stałego kontaktu za pośrednictwem forum dyskusyjnego, dostępnego wyłącznie dla zweryfikowanych pracowników dziekanatów, tak aby podejmowane dyskusje toczyły się w zamkniętym gronie.
  • W dalszej perspektywie planujemy powołanie organizacji zrzeszającej pracowników dziekanatów.

Podczas Forum planujemy prezentację wyników badań zrealizowanych w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach (kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska), a także wykłady ekspertów oraz warsztaty w sekcjach równoległych dotyczące ciekawych rozwiązań wykorzystywanych w poszczególnych uczelniach polskich.

Zakładamy, że w czasie konferencji nawiązane zostaną relacje, które przekują się na dobry początek współpracy, dyskusji i wymiany wiedzy na internetowym forum. Wierzymy także, że problematyka funkcjonowania dziekanatów polskich uczelni jest nie tylko ciekawa poznawczo, ale i potrzebna, dlatego cieszymy się, że możemy wcielić nasz plan w życie.

Zapraszamy 5 grudnia 2017 r. do Warszawy!