Jak zbadać, co myśli student? Badania ilościowe w praktyce uczelni

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 1 October 2018

Jak zbadać, co myśli student? Badania ilościowe w praktyce uczelni

Zajęcia będą miały na celu wprowadzenie w tematykę prowadzenia badań ewaluacyjnych za pomocą badań ankietowych. Zostaną zaprezentowane cele, typy jak i zasady dotyczące planowania i realizacji badań. Omówione zostaną kwestie budowy kwestionariusza oraz pułapek w zadawaniu pytań i odpowiedziach. Dodatkowo prezentowane zostaną zasady doboru próby do badań ilościowych.

 

dr hab. Jolanta Perek-Białas - pracownik Instytutu Socjologii UJ oraz w Instytutu Statystyki i Demografii, SGH w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu metod ilościowych, doboru próby, zaawansowanej analizy danych, a także szkoli pracowników instytucji publicznych oraz firm w tym zakresie. W 2002 otrzymała stypendium im. Prof. Leslie Kish’a w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, USA, gdzie uczestniczyła w Survey Sampling Programme. Jest przewodniczącą Kapituły Ariadna oraz wiceprzewodniczącą Research Network of Quantitative Methods of ESA. Autorka publikacji z zakresu analizy danych, metodologii badań, ale też gerontologii, polityki społecznej, demografii, ekonomii i socjologii starzenia. Jest współautorką publikacji pt. Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych (wyd. PWN, Warszawa, 2013).