Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 30 September 2018

Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru

Niż demograficzny powoduje, że polskie uczelnie coraz chętniej poszukują studentów za granicą. Obcokrajowcy przyjeżdżają do nas w celu zrobienia dyplomu lub na studia krótkoterminowe. Także polscy studenci coraz chętniej decyduja się na realizację części studiów poza uczelnią macierzystą (za granicą - w ramach programów typu Erasmus, lub w Polsce - w ramach programu MOST). Zwykle studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający stanowią niewielki procent wszystkich studentów uczelni, ale procesy związane z realizacją mobilności są logistycznie złożone i wymagają znacznego wysiłku.

Tematem warsztatów będzie wsparcie informatyczne dla biur współpracy z zagranicą oraz dziekanatów w zakresie obsługi studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających. Wsparcie to obejmuje ewidencjonowanie  projektów i programów współpracy oraz podpisywanych umów, rekrutowanie studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających, obsługę porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), przyznawanie i wypłacanie stypendiów, przygotowywanie kart przebiegu studiów (Transcript of Records), przekazywanie informacji o uzyskanych osiągnięciach między uczelniami.

Procesy te wymagają wymiany danych między uczelniami partnerskimi. Dzięki współpracy uczelni europejskich w ramach projektów międzynarodowych takich jak EMREX czy EWP (Erasmus without Paper) jest możliwe przekazywanie tych danych bezpośrednio między systemami informatycznymi uczelni, bez użycia papieru. Już niedługo będzie też możliwe przekazywanie raportów o mobilnoœci bezpośrednio do systemu informatycznego Komisji Europejskiej (tzw. Mobility Tool+).

Do ilustracji omawianych tematów będzie służyć Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS), który w szerokim zakresie wspiera procesy związane z mobilnością.

W ramach warsztatów przewidujemy czas na dyskusję z uczestnikami i wymianę doświadczeń.

Janina Mincer-Daszkiewicz - pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni uzyskała doktorat w zakresie nauk matematycznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują systemy operacyjne, systemy rozproszone, programowanie współbieżne, inżynierię oprogramowania. Od 2000 roku kieruje rozwojem systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), będącego własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego ponad 60 uczelni w Polsce. W roku 2007 USOS uzyskał Eunis Elite Award of Excellence - prestiżową nagrodę przyznawaną na forum europejskim przez organizację EUNIS, a w roku 2012 J. Mincer-Daszkiewicz została laureatką nagrody INFO-STAR w kategorii 'Rozwiązania Informatyczne' za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki. Dr Mincer-Daszkiewicz uczestniczy także w innych projektach informatycznych, krajowych i międzynarodowych (KReM, IRK, IRK-MOST, POL-on, EMREX, EWP). Jest autorką licznych prac prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.