Funkcjonowanie Dziekanatów – uwarunkowania prawe

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 1 October 2018

 Funkcjonowanie Dziekanatów – uwarunkowania prawe

 1. Prawo a dziekanaty
  1. Co i w jakiej kolejności wiąże pracowników Szkoły,
  2. Jak i czy korzystać z prawników;
 2. Zasady interpretacji prawa i postępowania administracyjnego;
 3. Spory ze studentem, możliwe rozwinięcia prawne
  1. Odpowiedzialność cywilnoprawna i konsumencka,
  2. Odpowiedzialność administracyjna;

Próba kompleksowego spojrzenia na wyznaczniki prawne funkcjonowania Dziekanatów w zakresie sfer jakie warunkują ich działanie, zasad ich odczytywania i konsekwencji ewentualnego ich naruszenia.

dr Jarosław Wierzbicki - ukończył studia wyższe na WPiA UW (1998) oraz SGH-ScPo (1999). Doktorat w zakresie nauk o zarządzaniu obronił w Szkole Głównej Handlowej (2002). W pracy zawodowej związany ze SGH, w różnych okresach zatrudniany na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), oraz analitycznych (Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). Specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego i finansowego, finansów publicznych (podatki, budżet, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), a także regulacji sektora usług finansowych (działalność ubezpieczeniowa ubezpieczenia), jak również w ekonomicznej analizie prawa. Autor wielu publikacji i opracowań badawczych dotyczących powyższych zagadnień. Wykładowca i prowadzący w ramach szkoleń dla sektora prywatnego i publicznego. Współpraca dydaktyczna z Uniwersytetem Warszawskim (EUROREG i WNE) oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej (2010-2017). Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP IV i V, VII i VIII kadencji.