Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo?

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 20 October 2018

Anna Mielczarek-Taica

Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu

 

Na pozór wydaje się, że wszyscy w dziekanacie pracują tak samo. Każda osoba przekłada dokumenty, wpisuje dane do systemów informatycznych oraz (a może przede wszystkim) obsługuje studentów i pracowników naukowych uczelni. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Czy wszyscy pracują tak samo? Dlaczego biurko jednej osoby to wzór porządku, a u innej panuje „artystyczny” bałagan? Dlaczego u jednej pani (pana) w dziekanacie studenci (bądź pracownicy) siedzą godzinami, a przed wejściem do innej trzeba wziąć trzy głębokie wdechy i wyjść jak najszybciej po załatwieniu sprawy? Czy można zaryzykować stwierdzenie, że relacyjny styl działania jest lepszy od rzeczowego? I czy naprawdę wszyscy w dziekanacie powinni pracować tak samo? A może tak zarządzać zespołem, by pracownik czuł się na tyle komfortowo, by przekładało się to na jakość i efektywność wykonywanych obowiązków?

W moim referacie postaram się znaleźć odpowiedź na te i inne pytania z zakresu stylów zarządzania zasobami ludzkimi. Będę się opierać się głównie na analizie raportu narzędzia FRIS®, za pomocą którego zbadane zostały style myślenia i style działania pracowników administracji Wydziału Humanistyczność UMK w Toruniu. Badanie to odbyło się w lutym 2018 r., wzięli w nim udział nie tylko pracownicy administracji, ale też władze dziekańskie wydziału. Pracownicy administracji wówczas dodatkowo uczestniczyli w szkoleniu z komunikacji i współpracy w zespole. W wyniku otrzymanych raportów, indywidualnych rozmów (zapożyczonych z turkusowego zarządzania), zmienione zostały zakresy obowiązków poszczególnych pracowników dziekanatu. Poprawie uległy też relacje, nie tylko wewnątrz zespołu, ale i z otoczeniem.

mgr Anna Mielczarek-Taica - absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych uczelni publicznych i niepublicznych: Administracja publiczna (UMK), Akademii Menedżera (WSB w Toruniu) oraz Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej (KSW we Włocławku), posiada uprawnienia mediatora. Od kilkunastu lat pracownik administracyjny, w tym od lat 11 dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, gdzie od 2 lat jest kierownikiem. Zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji. Interesuje się turkusowym zarządzaniem i ciągle wierzy, że na uczelniach jest ono możliwe.