cfp: Zapraszamy na konferencję w ramach Forum Dziekanatów!

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 14 September 2018

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na konferencję w ramach Forum Dziekanatów. Oczekujemy zarówno na zgłoszenia badaczy szkolnictwa wyższego, jak również praktyków – pracowników dziekanatów oraz innych jednostek administracyjnych uczelni. Dziekanat postrzegamy jako miejsce spotkania trzech stron – studentów, nauczycieli akademickich oraz administracji – uzgadniania ich potrzeb, negocjowania niekiedy odmiennych interesów. Zarazem dziekanat jest realizatorem misji uczelni, w tym miejscem kształtowania kultury pracy przyszłych absolwentów.

Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej „wspólnoty praktyków” (community of practice), składającej się z badaczy szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego, a także pracowników administracyjnych uczelni.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia takie jak:

 • organizacja pracy w dziekanatach,
 • relacje między jednostkami centralnymi a wydziałowymi,
 • współpraca dziekanatów z innymi jednostkami administracji,
 • relacje między studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami administracji,
 • otoczenie prawne, instytucjonalne, informatyczne, organizacyjne dziekanatów,
 • analiza przypadków konkretnych wydziałów/uczelni

Przewidujemy 15-20 minut na wystąpienie + czas na dyskusję.

Informacje praktyczne

Propozycje referatów (tytuł + abstrakt około 300 słów) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres kgorak [at] sgh.waw.pl do 20 października 2018 r.

Ważne terminy:

 • 20 października 2018 – nadsyłanie abstraktów z biogramami
 • 25 października 2018 – decyzje o przyjęciu propozycji referatów
 • 4 grudnia 2018 – konferencja w ramach Forum Dziekanatów
 • 15 stycznia 2019 – nadsyłanie tekstów wystąpień do publikacji
 • wiosna/lato 2019 – publikacja

Informacje na temat Forum Dziekanatów, w tym program całego wydarzenia, opublikujemy na stronie http://dziekanaty.pl. A tymczasem serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień!