Baza dobrych praktyk w dziekanatach

Jednym z głównych wniosków płynących z pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów było to, że warto, aby dziekanaty polskich uczelni nawiązały ze sobą współpracę. Uczelnie mogą ze sobą konkurować na różne sposoby, ale raczej nie obsługą studenta w dziekanacie. Z tego powodu możliwa jest współpraca między dziekanatami, a nawet potrzebna - być może procedury czy rozwiązania wypracowane w jednym dziekanacie sprawdzą się w innym, co przełoży się na poprawę pracy dziekanatów, a tym samym na lepszą obsługę studentów.

Taką właśnie logikę przyjęliśmy rozwijajac ideę Forum Dziekanatów. Jednym z kolejnych kroków jest utworzenie internetowej bazy dobrych praktyk, czyli sprawdzonych i godnych polecenia rozwiązań z różnych polskich dziekanatów publicznych i niepublicznych szkół wyższych. W projekt ten - obok SGH - zaangażowanych jest kilka innych dziekanatów z całej Polski. Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli uchwycić specyfikę różnych rodzajów uczelni i przygotować bazę, w której każdy dziekanat znajdzie dla siebie jakieś ciekawe, innowacyjne rozwiazanie.

Obecnie dostępna jest testowa wersja bazy zawierająca ponad 70 praktyk. Zapraszamy do testowania i uzupełniania jej kolejnymi przykładami.

A oto zaangażowane dziekanaty:


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Akademia Leona Koźmińskiego
Kolegium Prawa
Kolegium Zarządzania i Finansów

Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Teologiczny