Badania dziekanatów jako Institutional Research

  • Autor: Jakub Brdulak
  • Data: 20 October 2017

Badania, które zostały przeprowadzone przez prof. Katarzynę Górak-Sosnowską, dr Michała Matusewicza przy współpracy mgr Ireny Senator były przedmiotem ożywionej dyskusji na konferencji zorganizowanej przez jednego z najwybitniejszych badaczy szkolnictwa wyższego w Polsce – prof. Marka Kwieka. Przypomnijmy, że badania polegały na wizytach Zespołu SGH w dziekanatach innych uczelni. Celów było parę, ale najistotniejszym celem praktycznym była identyfikacja tzw. dobrych praktyk oraz uruchomienie networkingu (współpracy) między pracownikami dziekanatów. W badaniach została zastosowana metoda IDI.

Jakie były komentarze? Bardzo pozytywne! W czasie dyskusji okazało się, że np. Uniwersytet Jagielloński w ramach ograniczania biurokracji szkoli pracowników dziekanatów w zakresie Lean Managementu. Uczestnicy konferencji jednogłośnie stwierdzili, że aspekt praktyczny tych badań jest ogromny. Na istotność znaczenia tych badań wskazuje również bardzo duże zainteresowanie Forum Dziekanatów, które umożliwi spotkanie się pracowników dziekanatów i dzielenie się wiedzą (szczegóły tutaj: http://dziekanaty.pl/). Obecnie jest ponad 100 zarejestrowanych uczestników i liczba ta z dnia na dzień rośnie. No dobrze, ale co z naukowością tych badań? Nie możemy o tym zapomnieć, bo jednak badania są realizowane w ramach struktur akademickich, a nie doradczych. Jak się okazuje badacze szkolnictwa wyższego bardzo dobrze wpisują się w naukę. Zdaniem prof. Marka Kwieka, mieszczą się one w nurcie badań nad szkolnictwem wyższym dotyczącym „Institutional Research” i jest to nurt, który bardzo szybko zyskuje na znaczeniu w skali globalnej. Tworzenie tzw. „Community of Practice” („Wspólnot praktyków”) wokół różnych procesów, które mają miejsce na uczelniach, jest standardem w Stanach Zjednoczonych. Badania zrealizowane przez Zespół SGH należą do jednych z pierwszych badań typu „Institutional Research” w Polsce. Tym samym mają duży potencjał publikacyjny, co Autorzy badań zamierzają wykorzystać. Obecnie powstaje publikacje w języku angielskim, które będą składana do najlepszych światowych czasopism poświęconych szkolnictwu wyższemu. Badania również będą popularyzowane na konferencjach naukowych w Polsce – obiecałem Prof. Kwiekowi, że za rok przywiozę książkę poświęconą rezultatom tych badań oraz za granicą w ramach aktywności naukowej Autorów badań.

Ten projekt badawczy jest dowodem na to, że badania mogą być użyteczne, ciekawe dla wszystkich osób w nie zaangażowane. Jest to typowe win-win i o to w naukach o zarządzaniu chodzi! (choć okupione ciężką pracą Zespołu Badawczego).